Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 27.75 inclusief btw
Verzendkosten: € 5.35 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

25 april 1945

door Jan Oord [*NIEUW*, Geschiedenis, Maatschappij en politiek]

Een mondiale momentopname In een korte periode van 24 uur speelden zich verspreid over onze planeet een aantal politieke, militaire en diplomatieke gebeurtenissen af, die nauw met elkaar samenhingen. Deze omstandigheden bleken, achteraf beschouwd, kenmerkend voor het tot stand komen van de naoorlogse wereldorde. Dit boek volgt die gebeurtenissen op 25 april 1945 van uur tot
uur en laat zien hoe deze onderdeel vormden van grote geopolitieke golfbewegingen. Oude
ideologieën stortten in, nieuwe wereldbeschouwingen ontstonden of braken door. Nationaalsocialisme, fascisme, kolonialisme en imperialisme werden in de ban gedaan. Gelijktijdig ontstond een omgeving waarin het maoïsme, de sovjetisering van oostelijk Europa, de Koude Oorlog en het atoomtijdperk konden gedijen. In datzelfde etmaal werd een begin gemaakt met de oprichting van de Verenigde Naties; de basis voor een nieuwe wereldorde die haar bestaansrecht heeft bewezen bij de bestrijding van honger en armoede, de verankering van mensenrechten en andere vraagstukken.
Vaak, maar zeker na de inval van de Russische Federatie in Oekraïne, is die wereldorde echter ook kwetsbaar gebleken. Dit boek is geen opsomming van incidenten die zich bij toeval voordeden binnen één etmaal, maar het vertelt een coherent verhaal met doorlopende lijnen. Rode draden die zowel toen als nu uitkomen bij de grote mogendheden.

ISBN: 9789083259536
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 400 pagina's
Verschenen: 27 oktober 2022


Bestellen...