Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 18.00 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Fatale economie... en de weg eruit

door Foppe van Dijk [Maatschappij en politiek, Wetenschap]

Het boek van Foppe van Dijk is nog steeds - bijna beangstigend - actueel. De talloze negatieve effecten van ongebreidelde en eenzijdige economische groei vragen om een andere aanpak. Wereldwijd moet overeenstemming worden bereikt over een nieuw economisch ontwikkelingsmodel. Een model waarbinnen bedrijven veel sterker beoordeeld gaan worden op hun bijdrage aan de samenleving, en waarbinnen de tot het uiterste opgerekte korte-termijnwinstdoelstellingen niet langer de ultieme maatstaf zijn. Het wordt echt tijd dat we afscheid nemen van de heksenketel van het teugelloze westerse groeimodel.

Van Dijk geeft herkenbare voorbeelden van de huidige problematiek: het 'over de top'-karakter van de wereldwijde geldsector in combinatie met de te verwachten negatieve gevolgen voor de economie, de eenzijdige en hebberige financiële aansturing van bedrijven, de doorgeslagen privatisering, de loskoppeling van land en economische verantwoordelijkheid, de toenemende economische ongelijkheid binnen en tussen samenlevingen, de steeds lastiger te hanteren migratiestromen, de toenemende internationale politieke verwarring en instabiliteit, de consumptieverslaving en de wereldwijd afnemende diversiteit in cultuur en natuur.

Door het verdampen van de brede economische verantwoordelijkheid aan de basis van de samenleving ontstaat tevens een groeiend gevoel van identiteitsverlies en richtingloosheid bij het individu, afnemende sociale cohesie, en een verminderde werking van de democratische maatschappij-inrichting. Op de ontplooiingskansen van de minder getalenteerde massamens en de zwakkeren in de samenleving wordt steeds minder een beroep gedaan. Kortom, groeiende onbalans in veel dimensies van onze verwesterende wereldsamenleving!

De vernieuwing die Foppe van Dijk in dit manifest bepleit, vraagt onder andere van de macro-economische wetenschap om zich niet meer tot louter commentaarpositie aan de zijlijn te beperken, maar zich vanaf nu actief en assertief met de samenleving te gaan bemoeien…voor het te laat is!
Bij het ontwikkelen van het nieuwe economiemodel heeft de schrijver zich mede laten inspireren door Da Vinci's Uomo Universale: een veelzijdige, ontwikkelde en in balans verkerende mens!

Foppe van Dijk (1947) is econoom en beeldend kunstenaar. Hij studeerde aan de Vrije Universiteit van 1968 tot 1974. Hij is als bedrijfseconoom vanaf 1974 onafgebroken werkzaam geweest bij verschillende financiële concerns. Voorts was hij langdurig lid van de Centrale Ondernemingsraad (COR) van een grote Nederlandse internationale bank. In deze medezeggenschapsfunctie was hij onder andere vice-voorzitter van de Financiële Commissie.

ISBN: 9789051795974
 
Formaat: 140 x 210 millimeter (b x h)
Omvang: 228 pagina's
Verschenen: 14 juli 2008


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

OR-informatie, Hans van Zanten, mei 2009
Wat een lastig te lezen boek! Maar dat is dan meteen ook de enige kritiek, want in één adem wil ik het van harte aanbevelen aan elke ondernemingsraad en adviseur. We zitten namelijk midden in een economische crisis. De verwarring is groot. Professoren op de tv buitelen over elkaar heen met verklaringen en adviezen, maar niemand weet de oplossing.

Systeemcrash
Veel mensen hebben het idee dat er meer aan de hand is dan alleen financieel avonturisme, afwezig risicomanagement en falend toezicht. We zitten midden in een systeemcrash die de boel wereldwijd op zijn kop zet. Foppe van Dijk beschrijft op een heel doorwrochte manier hoe diep de wortel van het kwaad zit en hoe verstrekkend de gevolgen zijn. Hij doet dat door onder meer de 'bijna dodelijke geloofsovertuigingen' van onze westerse wereld op hun gevolgen uit te werken, te weten: de illusie van een onuitputtelijke natuur; het leven is een ongebreidelde competitie à la Darwin; de onzichtbare hand van de markt heeft altijd gelijk; menselijke waarde is te vinden in consumptie en bezit; en het principe van oog om oog, tand om tand.

Basisbevolking
Van Dijk laat zien hoe onze economie vanuit deze overtuigingen vorm heeft gekregen. Een van de belangrijkste, zeer desastreuze gevolgen ziet hij optreden bij wat hij noemt de basisbevolking; mensen laag op de maatschappelijke ladder. Hij laat zien hoe verantwoordelijkheid voor eigen huis, haard en omgeving, zowel sociaal als economisch bij brede lagen van de bevolking, wordt 'gestolen' door global corporations en (inter)nationale beleidsmakers. Hij beschrijft hoe dit werkt op verschillende vlakken, zoals werk, emancipatie, opvoeding, hangjongeren, milieu, gezondheid, je kunt het zo gek niet noemen.

Darwinisme
Als je dat leest, ga je voelen dat het probleem inderdaad een dodelijke systeemfout is, gebaseerd op overtuigingen uit oude tijden waarin de ene mens beter is dan de andere, zich meer mag toe-eigenen dan de andere en een ander zijn plek, welzijn en welvaart mag misgunnen. Schokkend is te ontdekken dat tot op het bot versleten darwinistische waarden nog steeds onze samenleving teisteren. Gelukkig heeft de auteur ook een idee hoe we het tij kunnen keren. Alleen is daar zo'n onvoorstelbare samenwerking en overeenstemming wereldwijd voor nodig. ik zie het eerder gebeuren dat we gedwongen worden te veranderen. Wie niet horen wil, moet maar voelen.

Lezersreactie, december 2016
'Uiterst verrassend om te zien hoe in dit boek reeds in 2008 treffend de vinger wordt gelegd op de gevolgen anno 2016 van het neoliberale kapitalistische stelsel voor de basisbevolkingen in de westerse wereldsamenleving. Dat zijn de sterk afgenomen economische ontplooiingskansen voor de massa van de laag- en middelbaar opgeleiden, het steeds lager (financieel) waarderen van de factor arbeid ten gunste van de factor kapitaal, de nog altijd groeiende verschillen tussen arm en rijk, de uitdiepende kloof tussen laag- en hoogopgeleid, de verschraling van de sociale cohesie, de groeiende immigratieproblematiek, het fundamentalisme en het terrorisme. In de media groeit de aandacht voor de stelling, dat dit totaalcomplex van negatieve spin-off van het neoliberale kapitalistische stelsel, een belangrijke oorzaak vormt van de recente politieke aardverschuivingen, conflicten, impasses en versplintering in de westerse wereld, zoals bijvoorbeeld de verkiezingsnederlaag van de democraten in de VS in november van dit jaar, en de groeiende politieke problemen in Europa.'