Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 75.75 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

WBD III 1 4 Woordenboek van de Brabantse Dialecten Deel III 1 4 Karakter en gevoelens

door dr. J. Kruijsen [Taal en letterkunde]

Deze aflevering van het Woordenboek van de Brabantse Dialecten vormt het sluitstuk van de eerste sectie van de Algemene Woordenschat: de mens. Na het menselijk lichaam, bewegingen en ziekten en de kleding wordt hier de woordenschat rond het thema Karakter en gevoelens behandeld. De aflevering is onderverdeeld in 4 paragrafen: denkvermogen en geheugen, aanleg en karakter, gevoelens en gedrag. Omdat de begrippen in deze aflevering vaak heel moeilijk tegenover elkaar afgebakend konden worden, wordt in de inleiding deze indeling uitgebreid verantwoord.

Van de ongeveer 425 begrippen waarvan de benamingen in de dialecten van Noord-Brabant, Antwerpen en Vlaams-Brabant worden beschreven, zijn er 228 voorzien van een taalkaart, die inzicht in de ruimtelijke verspreiding van de trefwoorden (vernederlandste dialecttermen) over de drie provincies geeft. Alle begrippen (lemmatitels), trefwoorden en lexicale varianten (van het Nederlands afwijkende woordbeelden onder dezelfde etymologische paraplu als het trefwoord) zijn opgenomen in het alfabetische register. Een twintigtal begrippen zijn van een illustratie voorzien.

Nauwkeurige fonetische documentatie van de behandelde dialectvormen, exacte geografische informatie van de verspreiding van deze vormen en de precieze gegevens van de geëxcerpeerde bronnen, alsook de collectie oude familiefoto's die de invullers van de Nijmeegse vragenlijst aan de redactie ter beschikking stelden, zijn te vinden op de website van het WBD: www.ru.nl/dialect/wbd.

ISBN: 9789051792461
 
Formaat: 155x240 millimeter (b x h)
Omvang: 795 pagina's
Verschenen: 11 november 2005


Bestellen...