Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 18.45 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Een toekomst

door Jules A. Wijdenbosch [Maatschappij en politiek]

Een boekwerk in het kader van de wederopbouw van de Republiek Suriname. In dit boek zet Jules Wijdenbosch uiteen, waarom hij een 'grote operatie' als een dringende vereiste ziet om Suriname weer mogelijkheden te bieden voor ontwikkeling, om de staat in ruime zin wederom bestuurbaar en betaalbaar te maken, om garanties te bieden voor de minimale bestaanszekerheid voor iedere burger en om de noodzakelijke productie en de export voor de toekomstige ontwikkeling mogelijk te maken.

Hierdoor kan volgens Jules Wijdenbosch zicht komen op nationaal welzijn en onze nationale welvaart als volk. Met dit boekwerk 'Een toekomst' wordt hiertoe een aanzet gedaan. Wij moeten de onvermijdelijkheid van een geformuleerd realistisch toekomst beeld voor de komende jaren erkennen en onderkennen als Surinaams volk.

De kans van slagen voor het kunnen implementeren van de in dit boekwerk aangegeven begaanbare weg verondersteld een democratisch appèl door middel waarvan de ontstane crisis kan worden tegemoet getreden.

In dit boek is een poging gedaan een realistisch, uitgebalanceerd en direct uitvoerbaar plan te presenteren aan ons volk op basis van de objectieve mogelijkheden in en van Suriname.

De kern van dit boekwerk is om uiteindelijk een operationeel beleid te kunnen formuleren dat ruimte moet scheppen om de versperde politieke, economische en maatschappelijke wegen open te breken en de tijd van vluchtwegen en schijnoplossingen achter ons te laten.

Jules Wijdenbosch is bestuurkundige en bekleedde verder verschillende ambten op het hoogste regeringsniveau in Suriname en eveneens leidinggevende functies in regionale oeganisaties en wereldorganisaties.

ISBN: 9789059740273
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 244 pagina's
Verschenen: 29 augustus 2003


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Internationale Spectator
Volgend jaar is Suriname dertig jaar onafhankelijk van Nederland, maar 'bevrijd' van elkaar zijn de twee landen niet. De verhouding is en blijft gespannen. Zoals de Nederlandse minister voor Ontwikkelingssamenwerking, Agnes van Ardenne, het positiever formuleert: 'we zijn aan elkaar verplicht'. In het rapport 'Een belaste relatie', wordt bovendien geconcludeerd dat het ontwikkelingsgeld wel rechtmatig, maar niet doelmatig is besteed. Gortzak, oud-journalist en voormalig fractievoorzitter van de stadsdeelraad Amsterdam Zuidoost en oud-lid van de Tweede Kamer voor de PvdA, vraagt zich ook af waarom de verhoudingen tussen Suriname en Nederland zo moeizaam zijn en waarom de Nederlandse steun niet tot economische vooruitgang in de voormalige kolonie heeft geleid. Hij stelt onomwonden: Nederlandse bestuurders zijn nu eens te paternalistisch en dan weer te labbekakkig. In het ene geval spreken zij de Surinamers bevoogdend toe. In het andere, bevreesd hun Surinaamse collega's geen respect te betuigen of bevangen door een postkoloniaal schuldgevoel, houden zij hun mening voor zich. Ietwat sarcastisch stelt hij: 'er wordt over Suriname wel eens gezegd dat het land zo vruchtbaar is dat je er maar een stok in de grond hoeft te steken of er komen blaadjes aan. Met een variant daarop kun je beweren dat je maar een Nederlandse ambtenaar naar Suriname hoeft te sturen of hij komt met een forse boodschappenlijst terug.' Gortzak zet vraagtekens bij de 'historische band' tussen de beide landen en de betekenis in dit verband van het gegeven dat ongeveer eenderde van de Surinaamse bevolking in Nederland woont, echter zonder te concluderen dat deze twee argumenten niet steekhoudend zijn in de toekomstige relaties tussen Den Haag en Paramaribo. Financiële steun zal via een sectorbenadering of via internationale instellingen moeten plaatsvinden. Tenslotte onderstreept Gortzak het belang van de integratie van Suriname en de Cara´bische regio. Gortzaks achtergrond verloochent zich niet in zijn prettige leesbare analyse.