Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 18.45 inclusief btw
Verzendkosten: € 2.95 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Ontmoeting tussen theorie en praktijk

door Jules A. Wijdenbosch [Maatschappij en politiek]

Een bestuurskundige en politiek bestuurlijke verkenning in een notendop. Opstellen over kernthema's in een realiteit.

Er is behoefte aan het delen van de ervaringen opgedaan door ambtsdragers op het hoogste niveau van de Staat met de samenleving. Met deze bundel inzake een politiek-bestuurlijke verkenning met opstellen over kernthema's, is een poging gedaan inzicht te geven omtrent een ontmoeting tussen theorie en praktijk van het besturen. Hier gaat het om de toepassing van theoretische uitgangspunten betreffende bepaalde vraagstukken in de bestuurlijke praktijk van Suriname.

In deze bundel zijn veertien opstellen opgenomen, welke vanuit verschillende politieke - en bestuurlijke gebieden zijn beschreven. Opstellen waarmede de schrijver zijn inzichten heeft weergegeven als een bijdrage aan de samenleving als geheel en allen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het politieke en bestuurlijke gebeuren in Suriname, dan wel geïnteresseerden vanuit een ander bezig zijn.

De schrijver is zich ervan bewust dat het aantal van de veertien uitgekozen thema's niet uitputtend is. Echter is hij de mening toegedaan dat de behandelde thema's een belangrijk deel uitmaken van de inboedel van het Staatsrechtelijk en politiek-bestuurlijk wezen in Suriname.

ISBN: 9789076958583
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 384 pagina's


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Michiel van Kempen, NBD
De auteur, oud-premier en oud-president van Suriname, geeft in veertien opstellen aspecten van het politiek-bestuurlijke van Suriname 'in een notendop' van bijna vierhonderd pagina's. Onder meer democratie en politiek leiderschap, grondwettelijke teksten, openbare financien, de functie van president, ministers en staatkundige organen, het terugroeprecht, het ambtelijk apparaat en zijn beloningssysteem, buitenlands beleid en de staatkundige relatie tussen Suriname en Nederland passeren de revue. Afgezien van het breedsprakige voorwoord zijn de teksten helder geschreven. Het gaat duidelijk eerst en vooral om theorie. Als zodanig heeft het boek veel van een leerboek voor studenten staatsrecht.