Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Meer over...

Prijs: € 16.98 inclusief btw
Verzendkosten: € 1.99 binnen Nederland
Levertijd: 3 werkdag(en)
Bestellen...

Open huis

door Carel van Heugten [Management en bedrijfskunde, Persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit]

Wat is er in vredesnaam aan de hand? Dit is een vraag die bij veel mensen opkomt. Zijn wij met zijn allen gek geworden of is er een wetmatigheid actief die de ontwikkelingen zou kunnen verklaren? Is er een manier te vinden die de onderhuidse verandering in onze maatschappij zou kunnen laten zien? Zijn er modellen die de actuele toestand helder kunnen beschrijven, waarmee we kunnen voorspellen waar we naar op weg zijn? Modellen die behulpzaam kunnen zijn bij het zetten van een totaal nieuwe koers?

Dergelijke wetmatigheden en modellen zijn er. Ontdekt en beschreven in de tweede helft van de vorige eeuw, onder de verzamelnaam non-lineaire dynamica ofwel chaostheorie. Toepassing van deze modellen leidt tot verrassende inzichten en conclusies. In Open Huis is deze denkrichting leidraad.

"Een ding is zeker: Het wordt spannend in onze westerse wereld. Het zal erom hangen of we het zullen redden. De krachten die nu werkzaam zijn tussen ons en binnen onszelf hebben het in zich om de maatschappij voor langere tijd volkomen te ontwrichten.
Ik nodig iedereen van harte uit om dit boek te lezen. Laten we elkaar inspireren het tij te keren."

Voor meer informatie: . www.vhcbv.com .

Hierbij het artikel in NRC waar Open Huis in wordt genoemd:
RUSTIG IN WOELIGE TIJDEN
door Johan Schaberg

Supermarktconcern Laurus valt dus uiteen. Het was van meet af aan een samen-raapsel van diverse bedrijven en formules zonder veel interne samenhang. Een am-bitieus, moedig en achteraf overmoedig management heeft ooit geprobeerd het geheel onder één Konmar-noemer te brengen, maar dat mislukte. Er ging zo veel geld in zitten dat de formule zich uit de markt prijsde. Er is later nog veel meer geld in Laurus gepompt maar niets mocht baten. Het doet me denken aan een intrigerend boekje dat ik laatst in handen kreeg, Open Huis, door Carel van Heugten. Het gaat over chaostheorie in organisaties, of minder populair gezegd non-lineaire systeem-dynamica.

Systemen kennen vier onderscheiden fasen, zegt Van Heugten. Stabiliteit of stabiele groei, onbalans, chaos en uitdoving. De eerste fase kennen we allemaal, het is de sfeer waarin we zijn opgegroeid en die we zo vanzelfsprekend vinden als de lucht die we ademen. Dit is de fase van de voorspelbare processen. Meer gas geven betekent meer snelheid; harder werken geeft meer resultaat. In organisatietermen, meer investeren betekent meer capaciteit; meer planning en control betekent meer beheersing en minder risico. Meer input betekent meer output. Binnen het grote gebied van de nonlineariteit is dit een oase van lineair gedrag.

Dat klopt tot een bepaald punt, waar het gedrag van een systeem plotseling veran-dert. Stabiliteit gaat ineens over in onbalans. Daar wordt het als de oude Moulinex slacentrifuge die wij nog steeds in huis hebben. Als je daaraan begint te draaien als de sla niet netjes verdeeld in het mandje ligt, krijg je veel gebonk maar de snelheid komt er niet in. Harder draaien betekent dan meer lawaai en slijtage, maar geen droge sla. Het verraderlijke is, zegt Van Heugten, dat al onze reflexen zijn geconditioneerd op een lineaire werkelijkheid waarin meer energie meer resultaat oplevert, terwijl grote delen van het leven allang in de fase van onbalans zitten. We hebben het alleen niet door. Wij blijven energie toevoeren, of geld of regels of controlemechanismen, omdat we hebben geleerd dat het dan beter gaat. Maar we verergeren de onbalans.

Stabiliteit is de wereld waarin grote en complexe organisaties met veel succes kun-nen werken. Met onbalans omgaan kunnen ze niet; het zijn anderen die daarin gedijen. Onbalans is de wereld van de splitsingen en de spalten. Eenheid wordt tweespalt, tweespalt wordt vierspalt en meerspalt. Hier is groot en degelijk in het nadeel; de behendigen en wendbaren winnen de wedstrijd. Onbalans-surfers noemt Van Heugten ze: advocaten, vastgoedhandelaren, conflictgeoriënteerde toezichthouders. Zo zijn er niet alleen verliezers maar ook winnaars. Maar de risico's nemen toe. Want als we doorgaan met energie toevoeren, kan onbalans zomaar omklappen naar de volgen-de fase, de fase van chaos. Alle saamhorigheid verdwijnt, het is de wereld van allen tegen allen. In deze chaos zijn er eilandjes van orde, maar het is geen gezellige orde. Het is de orde van de straatbende, van Al Qaida, van de SA, waar totalitaire leiders aan het hoofd staan van blind gehoorzamende volgelingen. Het is de orde van het kankergezwel: heel effectief voor hun eigen beperkte doelen, maar dodelijk voor het geheel. Energie die je aan een chaotisch systeem toevoegt, komt alleen ten goede aan de ordelijke gezwellen. Het geheel heeft er niets aan, en komt uiteindelijk terecht in de fase van uitdoving. Zeg maar dood.
Het is verschrikkelijk belangrijk te weten in welke fase een systeem verkeert. Dat bepaalt of het zinvol is energie toe te voegen, of juist schadelijk. Als de slacentrifuge schokt en bonkt, moet ik niet dom doordraaien. Stoppen, deksel eraf, sla opnieuw in het mandje verdelen, deksel er terug op en opnieuw beginnen. Grote delen van de maatschappij verkeren in onbalans, maar ministers en andere bestuurders blijven maatregelen bedenken en regels geven. We zijn al zo opgewonden maar we draaien de veer nog een slagje verder op. Die springt straks. In het verkeer zijn het de ge-haaste bumperklevers die met hun gas geven en afremmen de file veroorzaken waarvan juist zij het meest last hebben. Rustig aan is het parool, gas terugnemen, afstand houden, afkoelen.

Een bedrijf als KPN stond een paar jaar geleden aan de rand van de afgrond. Met ui-terst strakke planning en control heeft het de kosten teruggebracht tot een niveau dat geen enkele Europese concurrent evenaart. Nu staat het voor de uitdaging, opnieuw groei te laten ontstaan in een wereld van onbalans. Dan werkt planning en control niet. Het bedrijf kiest bewust voor de koele benadering. Niet de opdracht maar de vraag, aan elke medewerker: wat ga jij doen om dit bedrijf verder te helpen? Is het toeval dat de relatie met de OPTA, die jarenlang uiterst ruzieachtig is geweest, kalmer lijkt te worden? En dat ik als klant al een paar keer het genoegen heb beleefd, een rustige, competente en probleemoplossende callcenter-medewerker aan de lijn te krijgen?

De NS heeft aangekondigd dat het zijn dienstregeling gaat vereenvoudigen en uitdunnen, om meer mensen te kunnen vervoeren. Het bedrijf is natuurlijk bij voorbaat, met enorme investeringen en met een netwerk waarin alles met alles samenhangt, een complex beest dat eigenlijk alleen in stabiliteit floreert. Maar de vervoersvraag neemt toe. Het spoorwegnet is in onbalans, op de grens van chaos, en verantwoor-delijke ministers en reizigersorganisaties zijn opgewonden en verhit. Er wordt meer ambitie geëist, strakkere planning, kortere overstaptijden. Dat zou in een stabiele omgeving de normale en juiste respons zijn. In de werkelijkheid van onbalans zou het hele systeem verder in de richting van chaos afglijden. Dus het klinkt paradoxaal, maar in een non-lineair systeem is er een goede kans dat het gaat lukken, met min-der druk en minder druktemakerij toch een betere prestatie neer te zetten.

"Saevis tranquillus in Undis" was de lijfspreuk van Willem de Zwijger - kalm in de woeste golven. Hij leefde in wankele tijden, maar juist met zijn kalmte heeft hij veel bereikt. Hij werd de grondlegger van wat nu Nederland is. Het werkte toen. Goede kans dat het ook in de onbalans van vandaag werkt.

ISBN: 9789051791686
 
Formaat: 140x210 millimeter (b x h)
Omvang: 238 pagina's
Verschenen: 13 augustus 2004


Bestellen...

Wat vonden anderen ervan?

Cees H. Gerritsen, directeur-eigenaar Gerritsen Bouwgrope bv Renkum
Carel, je pakt het verkeerd aan. Jij moet praten met de man aan de top, die begrijpt jouw verhaal meteen! Bedankt voor je heldere boek.

Frans van Gils, directeur Ecomnection B.V.
Ik ben in de gelukkige omstandigheid geweest om Open Huis te mogen lezen tijdens het wordingsproces. Meelezen en -denken werd me gevraagd. Maar het werd een fantastische ervaring. Met Open Huis kan iedereen, elke dag verder!
Een fantastische vertelling om heel lang over na te denken. Eindelijk een boek waar elke organisatie iets mee kan. Dat is lang geleden!
Een spiegel voor elke ervaren manager!
Ik heb maar een boodschap:
LEES OPEN HUIS!

Drs. hans Reinders, Neerlandicus
In Open Huis heeft Carel van Heugten een visie geformuleerd, die wel eens de sleutel zou kunnen zijn tot een betere toekomst voor onze samenleving
Open Huis van Carel van Heugten kÓn niet worden veronachtzaamd: daarvoor staat hetgeen erin wordt gezegd tÞ dicht bij de werkelijkheid van alledag
Open Huis is een verademing
In Open Huis geeft Carel van Heugten een baanbrekende visie op de samenleving van nu.
Carel van Heugen geeft in een zeer leesbaar en toegankelijk boek zicht op de samenleving zoals die thans is en zoals die -in gunstige zin- zou kunnen worden.
In Open Huis geef Carel van Heugten zorgvuldig aan wat aan onze samenleving niet deugt en welke verandering van mentaliteit het tij kan doen keren.
In Open Huis daagt Carel van Heugten de lezers uit tot denken en méédenken over wat nodig is om onze samenleving de impulsen tot groei te geven.
De metafoor in Open Huis van Carel van Heugten is duidelijk: we veranderen onze maatschappelijke attitude en onze mentaliteit, of we gaan ten onder.
Met Open Huis heeft Carel van Heugten wellicht de sleutel gemaakt, waarmee we deuren kunnen openenen die we voor onze samenleving tÞ lang gesloten hebben gelaten.

Peter en Eveline Thijssen, Grave
Open Huis is een verrassend makkelijk te lezen boek. Wij waren allebei een beetje bang dat het vol zou staan met onbegrijpelijke zaken. Maar daar is geen sprake van. Wij zijn ervan overtuigd dat dit boek veel mensen zal aanspreken en ons allen zal bewegen om een andere koers te kiezen.
We hebben allebei het boek nu enkele keren gelezen. Het is frappant te zien dat er precies gebeurt wat jij beschrijft. Inmiddels hebben wij het boek laten lezen aan verschillende goede relaties en die waren het helemaal met ons eens. Trouwens, ik (Peter) ga het boek gebruiken als relatiegeschenk.

Jos van der Helm, commercieel directeur Sensa Nova
Na het lezen van Open Huis wordt het licht scherper, het perspectief helderder en krijgt de wereld om ons heen nieuwe kleuren. Het is bijna beklemmend hoe briljant Carel van Heugten onze onbehaaglijke gevoelens ten aanzien van de moderne samenleving verwoordt en weet toe te lichten met concrete voorbeelden.

Hans van Rheenen, directeur Cache consultants
Beste Carel
Je boek heb ik gelezen (en ook gekocht). Zeer gemakkelijk leesbaar. Niet alle boeken hebben me zo geboeid als Open Huis. Natuurlijk erg herkenbaar, maar zeer duidelijk wat je bedoelt. De boodschap komt goed over.

Ronald IJzerman, consultant Profuse (Baan specialist te Veenendaal)
Carel,
Ik geef jouw boek door aan een journalist, want deze visie moet groot worden neergezet. We zijn in Nederland inderdaad in Onbalans terechtgekomen en er gebeurt precies waar jij ons in je boek voor waarschuwt.

Erik de Pee, CTO Inforay (Business Intelligence Software)
Hi Carel,
Ik heb je boek uit. Ik moet je zeggen: ik ben diep onder de indruk. Ik was dit weekend in Disneyland Parijs. Ik ben er door de jaren heen - vanaf de opening - diverse malen geweest. De veranderingen in de sfeer konden niet mooier worden omschreven dan in jouw boek.

Milco Aarts (Telegraaf en ABradio)
Je hebt met Open Huis een moedige poging gedaan om je visie "aan de man" te brengen. Het verhaal (...) is een goede beschrijving van onze huidige tijd.

Prof. H.J.M. Mastop, Nijmegen School of Management - Radboud University Nijmegen
Ik heb met plezier je boek gelezen. Nog dank daarvoor.
Ik vermoed dat je op deze manier een geheel andere doelgroep probeert aan te spreken. Ik denk dat je er heel goed in geslaagd bent de verhaallijn te koppelen aan mogelijke ervaringen en punten van herkenning van potentiele lezers. Ik ben dus heel tevreden.

Michiel Uhlenbeck (oud-opdrachtgever)
n.a.v. het artikel in de Telegraaf 5 maart 2005:
Wat ben je toch een aparte kerel. Met genoegen en zeker met herkenning van je persoon het stuk gelezen. (Mooie karakteristieke foto!)

Peter Kooyman (directeur STIN, waar auteur columnist is)
n.a.v. het artikel in de Telegraaf 5 maart 2005:
Prima artikel, proficiat. Nu moet je zien dat je de beuk er in houdt en dat het niet verzand, dan is het voor niets geweest. Kun je er nog iets van merken in de verkoopcijfers van je boek?

mr. John Rogmans (ING Real Estate, oud-kennis)
n.a.v. het artikel in de Telegraaf 5 maart 2005:
Als jarenlang abonnee van de Telegraaf kon het mij natuurlijk niet ontgaan: een artikel van een hele pagina!
Ik hoop dat het de nodige spin-off voor je zal hebben, ook voor wat betreft de levensvatbaarheid van je tv-format in de ogen van verschillende programmadirecteuren.

P. Quekel Sr. (oud-directeur van Comdes)
n.a.v. het artikel in de Telegraaf 5 maart 2005:
Een heel waardevol artikel met veel dingen erin die niet iedereen zal willen horen.

Dorus Evekink (oud-opdrachtgever)
n.a.v. het artikel in de Telegraaf 5 maart 2005:
Precies zoals ik je ken: ik hoor zelfs je stem tijdens het lezen. Rake typeringen, goed artikel van die journalist! Okay Carel, het ga je goed. Je hebt ons destijds geweldig geholpen!

Cees Gerritsen (opdrachtgever)
n.a.v. het artikel in de Telegraaf 5 maart 2005:
Een krachtig verhaal, precies zoals ik je ken en waardeer. De tijdgeest is goed getroffen door Milco Aarts. Nu moet je boek maar eens goed gaan verkopen, het is het waard.