CategorieŽn

Winkelwagen

Snel zoeken

U kunt zoeken op titel, ISBN, naam van de auteur of een combinatie hiervan

Login

Over de auteur...

Eize de Boer

Eize de Boer (1951) is freelance ferslachjouwer. Hy skriuwt in protte foar it Friesch Dagblad, foar Actief, wykblÍd foar Tytsjerksteradiel en omkriten en de F-side, de wyklikse Fryske side yn de provinsjale deiblÍden. Foarhinne hat er in soad foar Frysk en Frij dien. Hy hie dÍryn Żnder oaren in fÍste rubryk,
Waarnimmer, wÍryn't er yn komyske fersen it libben op syn eigen wize beseach. Ek yn Actief hat er in ferserubryk, Actiefers. Yn 1989 kaam syn earste roman ťt, Op 'e flecht.

Eize de Boer (1951) is freelance verslaggever. Hij schrijft veel voor het Friesch Dagblad, voor Actief, weekblad voor Tietjerksteradeel en omgeving en de F-side, de wekelijkse Friese pagina in de provinciale dagbladen. Voorheen heeft hij veel voor Frysk en Frij gewerkt. Hy had daarin onder andere in vaste rubriek, Waarnemer, waarin hij in komische verzen het leven op zijn eigen manier bekeek. Ook in Actief heeft hij een verzenrubriek, Actievers. In 1989 verscheen zijn eerste roman, Op 'e flecht.

Titels van deze auteur

Rangschikken op:

It sicht is withoefier en't eachweid grut

door Eize de Boer, Frans Andringa, Jannes Faber [PoŽzie]

It sicht is withoefier en 't eachweid grut. Fyftich fersen oer Fryske doarpen. Tekst: Eize de Boer. Foto's Frans en Winfryd Andringa, Jannes Faber, Eilert Lubbers.

Mei droege humor en skerpe typearring set Eize de Boer al jierren doarpen en ťtbuorrens yn fersen del. Hy is meiÔnoar sa'n...


Lees meer Direct bestellen

Het Euro Evangelie - deel II

door Jort Kelder, Arno Wellens [* NIEUW *, Maatschappij en politiek]

Dit pamflet is gepresenteerd tijdens een debatavond over ons economisch stelsel op donderdag 30 maart 2017, georganiseerd door Follow the Money. Sprekers waren o.a. auteurs Arno Wellens en Jort... meer...

Laat je pensioen niet aan een ander over

door Martin Koekkoek [Educatie, Maatschappij en politiek]

Erik van Houwelingen, bestuurslid bedrijfstakpensioenfonds ABP en partner pensioenadviesbureau Montae over deze uitgave: 'Martin levert met zijn boek een goede bijdrage om pensioen te verwoorden in... meer...

Fatale economie... en de weg eruit

door Foppe van Dijk [Maatschappij en politiek, Wetenschap]

Het boek van Foppe van Dijk is nog steeds - bijna beangstigend - actueel. De talloze negatieve effecten van ongebreidelde en eenzijdige economische groei vragen om een andere aanpak. Wereldwijd moet... meer...