CategorieŽn

Winkelwagen

Snel zoeken

U kunt zoeken op titel, ISBN, naam van de auteur of een combinatie hiervan

Login

Over de auteur...

Bud Oostrom

Zijn zoeken naar houvast binnen onze beschaving verliep aanvankelijk vooral via kleur met als uitgangspunt zijn eigen kleurbeleving. De vraag was waar die speurtocht zou eindigen. Was kleur een middel, de toegang van een weg - van een tunnel?!

Na een brokkelige carriŤre (sport, competitie, zang, werken in onderwijs, de kunstzinnige vorming, contacten met kunstenaars, de opzet van galerie Cartouche, reizen, gesprekken, musea, het eindeloze gepeins en geschrijf) stuitte Oostrom op herhaalbare en oproepbare effecten via nabeelden. Waarom waren die verschijnselen zo interessant? Achteraf gezien was het misschien zijn onvermogen tot het onderhouden van sociale relaties, waardoor allerlei abstracte aspecten van de werkelijkheid en de wetmatigheden daarbinnen hem fascineerden.

De bestaande vakliteratuur bood een diversiteit aan onderwerpen en visies, die meer naar chaos verwezen dan naar wetenschap. Men sprak van kleurenleer en niet van een theorie. Bovendien miste hij de link met dagelijks gedrag, met zŪjn gedrag en zijn levenshouding. Met kleur leek hij praktisch alle kanten op te kunnen. Bovendien leek er nog lang geen einde te zijn gekomen aan de ontwikkelingen, gezien de steeds weer nieuwe publicaties.

In 1967 ging hij studeren aan de universiteit van Amsterdam: andragogie. Meer echter was hij geboeid door de maatschappelijke ontwikkelingen, de bezettingen door studenten en kunstenaars. Hij was bij die in Het Maagdenhuis, het Rijksmuseum en de Rijksacademie. Een jaar later mocht hij initiatieven ondernemen in het kader van Crťa. Zo ontsproot de idee van een Strafkolonie op Terschelling, dat was gericht op sociale mobiliteit en dynamiek. Het bracht PROVO, de Eventstructure Researchgroup en studenten tezamen. De grote toestroom van studenten, de aandacht van de pers en de vrijheid die het project uitstraalde, maakten het wellicht tot de voorloper van Oeral.
De gedachte ontstond vervolgens om een kashba als vrijplaats in centrum Amsterdam te vestigen. Het werd me te veel en Roel van Duin trachtte er tevergeefs de Oranje Vrijstaat te realiseren. Inmiddels moest hij wegens geldgebrek, huwelijk en vaderschap aan het werk en verhuisde: jeugdwerk in Zeeland. De plotse ontdekking van een tekening van Jan Toorop en de verkoop ervan verlichtte slechts even zijn zorgen.

In 1971 was hij verbijsterd over zijn eigen ervaringen. Middelburg: hij merkte met een schok, dat er een parallel te trekken was tussen sociale verschijnselen en wat hij kende als kleurcontrasten. Bij de menselijke communicatie en interactie kwamen spanningen voor die doen denken aan de wederzijdse effecten tussen kleuren: polariteit en harmonie, invloeden van ruimtelijkheid en tijdsfactoren, invloed door aantallen en volumes. Mensen lijken zich als kleuren te gedragen, dat wil zeggen bij bepaalde kanten van hun gedrag.
Hij was een jaar lang volledig van de kaart en schreef met vrienden een tekst:'Mens tussen organisme en systeem.' Hij kon de link met kleur niet echt leggen. Er kwam wel een aardige reactie vanuit de Kleine Aarde, van de oprichter Siets Leeflang op zijn warrige verhaal.

Middelburg betekende: acties, samenwerking met Burny Bos, de kennismaking met Mass Moving. Maar ook het landschap en de zee waren deel van een vruchtbare episode uit zijn leven. Na zijn scheiding volgde een nieuwe relatie. Zijn twee zoons uit het eerste huwelijk kregen er een halfbroer bij in Delft.

Hij was aan het werk getogen als projectleider van de sectie kunstzinnige vorming in Den Haag en was nu in staat zijn tekst af te ronden in een manifest: COLOURLIKE IS LIFELIKE, dat hij op grote schaal verspreidde. Eindelijk vatte hij zijn ideeŽn samen in een totaalvisie. Die stond haaks op het beleid en praktijk van de HAJA en hij werd na een aantal complicaties ontslagen. Opnieuw een scheiding?

Hij verhuisde naar Amsterdam en begon bij het Krť-adviesburo te werken. De vragen rondom kleur, waarneming en beleving werden wat concreter: waar bleven de principes uit de fysica, zoals causaliteit? Waar bleef de relatie tussen verschijnsel en meetinstrument? Na zijn deelname aan een trainingenreeks Gestalt bij Stipca in Apeldoorn begon hij aan een tekst 'De gekleurde psyche'. 'Een moeilijke tocht door onbekende verten, zal ik maar zeggen.' Zijn situatie stabiliseerde zich en hij werd lid van de NVVK, een specifiek op kleur gerichte vereniging. De eerste bijeenkomst bleek vrij mat maar leidde toch tot een lezing. Hij mocht het podium op van de FARB-info (1982) en verwees naar een ruimtelijk kleurmodel dat hij 'een soort psyche' noemde. Vanaf die tijd mocht hij het verenigingsblad redigeren en produceren en aldus kwam er geld los voor activiteiten. Naast zijn werk in de Werkplaats (Centrum voor persoonlijke groei), waar hij als begeleider talloze ontdekkingen deed, kon hij nu ook in het kader van de internationaal vertakte NVVK nieuwe ideeŽn lanceren. Zijn nieuwe relatie gaf hem stabiliteit.

In de Werkplaats vond hij een reeks concrete relaties tussen kleur en beleving, oorzaken van synesthesie, de waarde van nabeelden, allerlei trucs, die mensen erop nahouden om zichzelf te beschermen - ook middels hun kleurkeuzen - gevoelsmatige relaties met kleuren, die de klassieke causaliteit doorbraken, gevoelsmatig deelfuncties van 'de psyche' met anderen, het afstemmen van gevoelens op overige gezinsleden, de manier waarop mensen interacteren en zichzelf een domein verschaffen en vooral de manier waarop mensen tijdens hun leven een levensloop opbouwen, die in een kleurige compositie is weer te geven.

In 86 brak hij, na een gewonnen weddenschap met Philips, met de NVVK en schreef een boekje 'Psyche, een benadering via kleur'. Er kwamen weinig reacties en hij probeerde het directer: via de opzet van de werkgroepen AQUARIUS en NOVOMUNDI. Eerder was hij actief binnen de O.K. & W., een initiatief van NRC Handelsblad. Hij was de oprichter van de sectie Kunst en Wetenschap.

De man die hem had gesteund: Joseph Beuys. Hij leunde tegen hem aan en dat vond hij prima. Hij bezocht veel acties in Duitsland en Amsterdam en Den Haag: workshop Behaviour, de GrŁnen, de FIU. Beuys ging met Bud op de foto, wat hem een plakkaat opleverde: Kein Grun ohne Rot. Die tekst werd de drager van veel affiches van groen/linkse groeperingen. De combinatie van de complementaire kleuren stonden symbool voor het inwendige schisma van de partij, een situatie die decennialang merkbaar zou blijven.

Na 1986 ging Buds aandacht uit naar de relatie psyche en cultuur. Waar kon je houvast aan ontlenen? Langzaam werd hem duidelijk, dat de bron van kleurbeleving geen exclusief persoonlijke zaak is. In de maatschappelijke orde, de religie en de amusementswereld bleek de driepoligheid in relatie met een vierde, activerende rol van buitenaf steeds de basis; de mens zelf blijkt die te willen zien binnen zijn belevingsgebieden.
Een tweede factor was die van een algemener model, zoals we kennen bij de spijsvertering, seks, ademen enzovoorts. Zoiets moest ook bij kleur bestaan, maar hoe!? Hij moest in zichzelf op zoek gaan voor details en begon weer te schilderen en werd weer lid van de NVVK..
In 1995 organiseerde de werkgroep NVVK een symposium over kleur en therapie. Het werd geen echt succes. Wel een enquÍte onder kunstzinnige therapeuten, waardoor ze
op veel controversen binnen die sectoren stuitten. Hij woonde in Voorburg en wilde graag een tekst publiceren, maar hoe?

De dood van een van zijn zoons maakte Bud depressief. Eenmaal weer in Delft, leefde hij wat op. Veel problemen binnen het door hem betrokken wooncomplex leken overwonnen. Hij organiseerde zo nu en dan cursussen en gesprekken. Zijn ideeŽn begonnen zich uit te kristalliseren. De verbinding tussen beeldende kanten van ons leven en onze taal was te maken via een ruimtelijk kleurmodel: de psyche! Hij verloste zijn fantasie van talloze beelden - aan zee, tijdens zijn reis naar de Noordpool, een verblijf in Griekenland, enz. Maar geen uitgever die het wilde hebben. Ook stuurde hij hen vergeefs de idee over Rosa, het meisje dat hem de kleuren in een schilderij praatte. Later, in Gouda, exposeerde hij zijn visie bij Burgvliet; de pers viel over hem heen. Daarna volgden colleges, lezingen en nog meer lezingen. Tijdens zijn voorzitterschap van Burgvliet merkte hij, hoe stug de moderne politici waren en hoe bang voor verandering. Zijn website en deelname aan landelijke discussies over kunstpolitiek boden hem een nieuw perspectief.

Curriculum vitae Bud Oostrom, geboren 10 december 1936 te Blankenberge, BelgiŽ

* Terugkeer naar Nederland/in 1941 traumatische vlucht uit Rotterdam naar Leiden
* Vechtsport, zwemkampioenschappen, privť zanglessen, zeildiploma
* Opleiding tot volledig bevoegd onderwijzer in Den Haag (1959)
* Onderwijzerschap in Leerdam en Rijpwetering
* Leraarschap Alphen en opzet galerie Cartouche Leiden
* Leidse kunstenaarsvereniging, kraakpand MSG, wisselende banen
* Propedeuse psychologie 1967/68 Universiteit van Amsterdam
* Job bij Crťa, Universiteit van Amsterdam en opzet experimentele tak
* Opzet en uitvoering Strafkolonie Terschelling, UvA (Voorloper Oerol?)
* Samenwerkingsprojecten ERG, PROVO en De Werkschuit
* Welzijnswerk Middelburg 't Trefpunt: zomerprojecten, jeugdwerk
* Samenwerking Provadya? (Burny Bos), allochtonenwerk, crŤches
* Projectleiderschap Kunstzinnige Centra Den Haag (HAJA)
* Medeoprichter vakbond voor kunstenaars
* Introductie nieuwe technieken, zomerprojecten, werklozenkrant
* Uitgave pamflet Colourlike is Lifelike in 1977 Kennismaking Joseph Beuys
* Symposia oprichting GrŁnen (Duitsland) o.a. met Beuys
* Symposia relatie kunst en technologie, diverse met Mass Moving
* Voorspelling iconoclasme van Who's Afraid of Red, Yellow and Blue? III (1980)
* Gesprekken met de iconoclast Gert van Bladeren
* Politieke poster met Joseph Beuys: 'Kein GrŁn ohne Rot'
* Expositie eigen werk, ideeŽn en 'Aspecten van de werkelijkheid' in Amsterdam
* Onderzoeksfunctie bij Stichting Krť-Adviesburo, Amsterdam
* Medewerker groepstrainingen Gestalttherapie (Apeldoorn)
* Visualisering van de psyche tijdens internationaal congres, de Farb-Info (1982)
* Eigen praktijk als groepstherapeut in De Werkplaats, Amsterdam
* Diverse ontdekkingen oa nabeeld als fysiologisch/psychologische reflex
* Teksten, inleidingen en discussies over kleurenleer en kunst o.a. via de NVVK
* Diverse interviews in dag - en weekbladen in o.a. De Telegraaf
* Interview Privť 1984 over Pr Claus met Hvd Tonnekreek (voorzet idee Big Brother)
* Gewonnen weddenschap met Philips over nabeelden (1986)
* Met E Melse (LOI) en H Meyer (NOS) oprichting Stichting Kleur Onderzoek
* Hoofdredactie Kleurenvi-sie Nederlandse Vereniging voor Kleurenstudie '84 tot '87
* Deelname aan tv-uitzending Ontroerparcours VARA
* Organisatie onderzoek en studiedag Kreatief-therapeuten (1995)
* Discussie 2000 in woonproject de Ecobeek in Delft (met Piet Vroon)
* Colleges oa over iconoclasme en kwestie Newman (Utrecht 1997)
* Expositie eigen werk en kunsttheorie in galerie VJ (Delft, 1997)
* Lezing 'Kunst, Wetenschap en Wij' in Expressie 70 (Alphen, 1999)
* Lezingen UVA en in Burgvliet (Cultuurfilosofie, kunsttheorie, Goethe)
* Exposities Kleur in Gang (Gouda)
* Voorzitterschap Kunstcentrum Burgvliet: oa multiculturele projecten
* Pogingen om zijn ideeŽn te populariseren en invulling begrip 'kunstpsychologie'

Titels van deze auteur

Rangschikken op:

Grenzen aan de verbeelding

door Bud Oostrom [Persoonlijke ontwikkeling en spiritualiteit, Wetenschap]

De jaren zestig werden overspoeld met kritische analyses van de Westerse Cultuur, nieuwe visies op de toekomst en slogans, die de rol van het individu moesten illustreren. Het mensdom was op zoek naar heroriŽntatie nu een zee van ontwikkelingen zich aankondigde, zoals door de introductie op grote...


Lees meer Direct bestellen

Het Euro Evangelie - deel II

door Jort Kelder, Arno Wellens [* NIEUW *, Maatschappij en politiek]

Dit pamflet is gepresenteerd tijdens een debatavond over ons economisch stelsel op donderdag 30 maart 2017, georganiseerd door Follow the Money. Sprekers waren o.a. auteurs Arno Wellens en Jort... meer...

Laat je pensioen niet aan een ander over

door Martin Koekkoek [Educatie, Maatschappij en politiek]

Erik van Houwelingen, bestuurslid bedrijfstakpensioenfonds ABP en partner pensioenadviesbureau Montae over deze uitgave: 'Martin levert met zijn boek een goede bijdrage om pensioen te verwoorden in... meer...

Fatale economie... en de weg eruit

door Foppe van Dijk [Maatschappij en politiek, Wetenschap]

Het boek van Foppe van Dijk is nog steeds - bijna beangstigend - actueel. De talloze negatieve effecten van ongebreidelde en eenzijdige economische groei vragen om een andere aanpak. Wereldwijd moet... meer...