CategorieŽn

Winkelwagen

Snel zoeken

U kunt zoeken op titel, ISBN, naam van de auteur of een combinatie hiervan

Login

Over de auteur...

Henk Boonstra

Doctorandus Henk Boonstra (geboren in 1939 te Leeuwarden) is orthopedagoog, orthodidacticus en gezondheidszorgpsycholoog.
Hij was oorspronkelijk onderwijzer in Haarlem en Leidschendam, behaalde eerst MO-A en MO-B orthopedagogiek en studeerde daarna af aan de Universiteit van Amsterdam in de orthopedagogiek met bijvakken kinderpsychiatrie en seksuologie. Boonstra behaalde het diploma GZpsycholoog, werkte later aan het Medisch Opvoedkundig Bureau te Leiden en aan het Pedologisch Instituut/CED te Rotterdam en doceerde verschillende jaren aan de Nutsacademie te Rotterdam in de Algemene Orthopedagogiek en Orthodidactiek.
Hij schreef meer dan honderd artikelen en publiceerde tot nu toe veertig boeken. Tegenwoordig staat hij scholen en ouders bij, veelal via het internet, en verdiept hij zich in het Franse onderwijs (hij schreef 'Pour offrir ŗ tous des changes ťgales, l'ťcole primaire a besoin d'un autre systŤme' (Sociťtť des Ecrivains, Paris, 2007)). Momenteel werkt hij aan een Frans boek over rekenen in het Franse basisonderwijs.

Website:
http://mywebpage.netscape.com/hboonstr/index.html
(over zijn alternatieve systeem van flexibele leersnelheidsgroepen)

Contact? Stuur een briefje naar:
Henk Boonstra, Mon Plaisir, 47180 Castelnau sur Gupie, France

Titels van deze auteur

Rangschikken op:

De beoordelaar beoordeeld

door Henk Boonstra [Educatie, Wetenschap]

In dit boek wordt het nieuwe RST- en IST-onderzoek van de Inspectie Basisonderwijs besproken. Aan de orde komen onder meer de grote discrepantie in uitgebreidheid tussen beide onderzoeken, het in de RST-rapporten niet terugkoppelen naar eerder verricht onderzoek, de bespreking van de 12...


Lees meer Direct bestellen

Het team maakt ernst met de ononderbroken ontwikkeling

door Henk Boonstra [Educatie, Wetenschap]

In het eerste deel van dit boek onderbouwt de auteur de noodzaak om van het al 100 jaar oude leerstofjaarklassensysteem af te stappen. Er bestaat een grote discrepantie tussen ons primair onderwijs en het voortgezet onderwijs. Er is maar een basisschool, maar als je in groep 8 de CITO-toets achter...


Lees meer Direct bestellen

Leraren en ouders vragen om handelingsgerichte adviezen. deel 1: rekenen/wiskunde

door Henk Boonstra [Educatie]

In dit deel komen een aantal belangrijke onderwerpen van rekenen en wiskunde aan de orde, die we in de gebruikelijke handboeken zelfs niet of vaak maar summier aantreffen.

Zowel leraren van de basisschool en het SBO als geinteresseerde ouders kunnen hun voordeel doen met de uitvoerige...


Lees meer Direct bestellen

Leraren en ouders vragen om handelingsgerichte adviezen. deel 2: lezen/spelling

door Henk Boonstra [Educatie]

In dit tweede deel komen een aantal belangrijke onderwerpen rond lezen en spelling aan de orde, die vaak in de gebruikelijke handboeken maar summier aan de orde worden gesteld.

Naast de diagnostiek wordt ruim aandacht besteed aan onder meer: de elementaire leeshandeling en de behandeling...


Lees meer Direct bestellen

Wat doet uw school met toetsresultaten?

door Henk Boonstra [Educatie, Wetenschap]

Veel scholen nemen tweemaal per schooljaar de toetsen van het CITO-LVS af. Wat velen zich niet realiseren is, dat die toetsen een allerlaatste controle zijn van het onderwijskundig handelen van de leraar. Boonstra bespreekt uitvoerig zijn theorie van de '3 cycli', die aangeeft dat aan de lange...


Lees meer Direct bestellen

Het Euro Evangelie - deel II

door Jort Kelder, Arno Wellens [* NIEUW *, Maatschappij en politiek]

Dit pamflet is gepresenteerd tijdens een debatavond over ons economisch stelsel op donderdag 30 maart 2017, georganiseerd door Follow the Money. Sprekers waren o.a. auteurs Arno Wellens en Jort... meer...

Laat je pensioen niet aan een ander over

door Martin Koekkoek [Educatie, Maatschappij en politiek]

Erik van Houwelingen, bestuurslid bedrijfstakpensioenfonds ABP en partner pensioenadviesbureau Montae over deze uitgave: 'Martin levert met zijn boek een goede bijdrage om pensioen te verwoorden in... meer...

Fatale economie... en de weg eruit

door Foppe van Dijk [Maatschappij en politiek, Wetenschap]

Het boek van Foppe van Dijk is nog steeds - bijna beangstigend - actueel. De talloze negatieve effecten van ongebreidelde en eenzijdige economische groei vragen om een andere aanpak. Wereldwijd moet... meer...