Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Gopher Poëzie

“Pooltochten droomen en gedichten maken” is de laatste zin van het gedicht Levensloop van Martinus Nijhoff (1894-1953) voorafgegaan door de zin “Het hart tot de onvruchtbare plek omspitten”.

De dichter beschouwt zijn leven als een toneelstuk waar de angst niet voluit en oprecht te kunnen leven leidt tot bovengenoemde uitroep, want juist daar zit de ontsnapping: in dromen en gedichten maken.

Hoe gaan dichters met hun “dubbelleven” als werknemer, werkgever, ambtenaar of pensionaris om. Waar zit de ontsnapping door woorden te rijgen tot verhalen en gedichten en wat betekent dat voor zowel de dagelijkse werkelijkheid en het verlangen te ontsnappen zoals Nijhoff dat in de tweede strofe omschrijft:

O schaduwen die ’s nachts en bij muziek
Met donkre vleugels aan mijn schouders wiegen,
Zal ooit mijn ziel uw vreemd wild rijk in vliegen
Baanbrekend naar uw mythe en uw rythmiek?

Het verlangen te ontsnappen in dromen en gedichten is het thema van deze wedstrijd: op welke wijze ontsnapt de dichter in dromen en poëzie?

Voorwaarden voor deelname:

 1. De inzending moet bestaan uit minimaal één niet eerder gepubliceerd gedicht van max. 35 lijnen (titel en interlinies inbegrepen) en van max. 35 letters per regel op A4 formaat.
 2. Er kunnen maximaal twee gedichten worden ingezonden. Je betaalt per inzending € 20,00 (ex. verzendkosten).
 3. De inzending moet gestuurd worden in een Word-bestand in lettertype Times New Roman pt 12.
 4. De inzending verwoordt het thema ‘Pooltochten droomen en gedichten maken’ in de ruimste zin van het woord.
 5. De uiterste datum van inzending is 1 december 2022. Inzendingen die daarna worden verstuurd, zullen niet worden opgenomen. Het geld zal worden teruggestort.
 6. Elke deelnemer betaalt een bedrag van € 20,00 voor zijn of haar inzending (dus maximaal 2 inzendingen, is maximaal € 40,00, plus eenmaal verzendkosten).
 7. De bekroonde en geselecteerde inzendingen zullen worden gepubliceerd in een speciale verzamelbundel met als titel ‘Pooltochten droomen en gedichten maken’. Deze bundel verschijnt op 26 januari 2023 (dag van de poëzie).
 8. Voor gepubliceerde werken kan geen honorarium worden geclaimd. Het copyright blijft voorbehouden aan de auteurs. Indien het gedicht onder schuilnaam moet worden gepubliceerd, dit expliciet vermelden. Als het gedicht een titel heeft dan graag duidelijk de titel vermelden en anders wordt de titel de eerste regel van het gedicht.
 9. U ontvangt eenmaal een proef waarin nog correcties kunnen worden doorgegeven, daar graag zo snel mogelijk op reageren. Hiervoor wordt het door u opgegeven mailadres gebruikt.
 10. De uitspraak van de jury is bindend. Correspondentie is niet mogelijk. De ingezonden werken worden niet teruggezonden. Door deel te nemen verklaart men zich akkoord met deze voorwaarden.
 11. De bundel wordt in het poëziefonds van Uitgeverij Gopher opgenomen en aangeboden aan de boekhandel. De bundel zal verkrijgbaar zijn op www.gopher.nl en via de (internet)boekhandel.
 12. Alle deelnemende dichters – ook degenen van wie geen gedicht wordt opgenomen in de bloemlezing – ontvangen een exemplaar van de bundel met een winkelwaarde van € 17,00.

De jury

Marjolein Pieks (actrice, zangeres en voormalig dorpsdichter Heumen), Pieter Stroop van Renen (Stadsdichter in Amsterdam IJburg en oud Stadsdichter van Gouda), Pieter Viktor Kindt (voormalig stadsdichter Destelbergen België), Geert Zomer (kunstenaar en voormalig stadsdichter Harderwijk) en Wietse Hummel (voormalig stadsdichter Harderwijk en redactievoorzitter).

Wedstrijd deelname

Ja, ik doe mee aan de Gopher Poëziewedstrijd!

Deze wedstrijd staat ook op:

https://schrijvenonline.org/wedstrijden/poeziewedstrijd-uitgever-gopher-pooltochten-droomen-en-gedichten-maken

Houd je van schrijven? Dan kun je vaker meedoen aan wedstrijden. Alle schrijfwedstrijden worden vermeld op deze website.