Uw manuscript

Wat wij voor u kunnen betekenen

Als u een manuscript hebt dat u graag door ons wilt laten uitgeven, kunt u het ons toesturen. Wij verzoeken u het manuscript zowel in digitale als in geprinte vorm aan te leveren. Wij toetsen dit manuscript op criteria als taal, stijl, spanning, karakterontwikkeling, originaliteit, uitwerking, diepgang en vorm. Dan zijn er drie mogelijkheden:

 1. wij geven het uit omdat het manuscript voldoet aan de kwaliteitseisen die wij stellen aan een Gopher-uitgave;

 2. het boek heeft (veel) redactie nodig. Dat wordt door ons of door de schrijver zelf gedaan. Afhankelijk van wie het doet en hoeveel tijd het kost berekenen wij een bepaald bedrag aan kosten;

 3. het boek komt niet in aanmerking voor ons Gopher-fonds omdat het niet voldoet aan een of meer van de genoemde criteria. In een aantal gevallen, afhankelijk van inhoud en samenstelling, kan het boek onder ons mijneigenboek.nl merk worden uitgebracht. De schrijver maakt dan gebruik van onze faciliteiten om het boek in eigen beheer uit te geven.

Gopher is een uitgever van oplagen die beginnen bij 1 exemplaar. Wij laten ons in tegenstelling tot traditionele uitgevers niet primair leiden door de vraag of de verkochte oplage voor een titel wel hoog genoeg zal zijn en of de doelgroep wel groot genoeg is. Een boek wordt immers met behulp van de nieuwste technieken pas gedrukt als het is besteld.

Van manuscript tot boek in 16 stappen

 1. U levert uw manuscript in digitale vorm bij ons aan. Daarnaast ontvangen wij per post van u een geprinte versie. Persoonlijk afleveren mag uiteraard ook. Belt u dan even van tevoren.Toegestuurde manuscripten worden alleen geretourneerd als er een aan uzelf gefrankeerde envelop wordt meegestuurd.


 2. U krijgt van ons een bevestiging van ontvangst.


 3. Ons uitgeefteam overlegt wie uw manuscript gaat lezen.


 4. Na ongeveer twee maanden ontvangt u een gemotiveerde beoordeling van uw manuscript. Er zijn dan vier mogelijkheden:

  1. wij brengen het uit onder ons Gopher-logo en er hoeft weinig of niets aan gecorrigeerd te worden;


  2. wij raden u aan er nog eens naar te kijken, omdat het bijvoorbeeld niet stijlvast is, er te veel loshangende verhaallijnen zijn, de dialoog niet levendig genoeg is, kortom, omdat datgene wat erin zit, er nog niet helemaal uit is gekomen. Na aanpassing beoordelen wij uw manuscript opnieuw voor uitgave onder ons Gopher-logo;


  3. uw boek voldoet aan de criteria voor uitgave onder ons merk mijneigenboek.nl. In dat geval kunnen wij de uitgave van uw boek in eigen beheer verzorgen;


  4. wij kunnen niet met uw manuscript uit de voeten. Dat kan zijn omdat de kwaliteit naar onze mening onvoldoende is, of omdat het pornografische, racistische of fascistische tendensen bevat.


 5. Als wij uw manuscript willen uitgeven, sturen wij u een uitgeefovereenkomst.


 6. Wij sturen u een rekening voor de aanloopkosten, die standaard € 1595 inclusief BTW bedraagt. De aanloopkosten kunnen onder bepaalde omstandigheden lager of hoger uitvallen (zie verder onder: Wat zijn de aanloopkosten?).


 7. Nadat deze kosten zijn voldaan, beginnen wij met de redactie van uw manuscript.


 8. Wij sturen u een geredigeerde versie per e-mail met wijzigingen en/of opmerkingen.


 9. Wij verwerken uw commentaar op onze redactie en maken afspraken over hoe het boek eruit komt te zien. Als wij al het materiaal compleet hebben, maken wij een lay-out van binnenwerk en omslag en sturen u vervolgens een gebonden proef voor een laatste correctieronde. Bij deze correctie gaat het alleen nog om kleine correcties die bij de eerste ronde aan de aandacht ontsnapt zijn. Het is in dit stadium – behalve tegen betaling van meerkosten - niet meer mogelijk om een uitgebreide revisie te laten uitvoeren.


 10. De laatste correcties worden uitgevoerd door onze professionele vormgevers.


 11. De titel van het boek wordt op onze website gezet. Wij geven een korte beschrijving van het boek en plaatsen een afbeelding van de voorkant van de omslag op de site. U wordt als auteur geportretteerd met een korte levensbeschrijving en met een foto. Is uw boek definitief gereed voor publicatie, dan wordt het bestelbaar gemaakt in onze webwinkel.


 12. U ontvangt 7 auteursexemplaren.


 13. Wij sturen exemplaren naar de Koninklijke Bibliotheek en NBD Biblion, het overkoepelende orgaan van alle bibliotheken in Nederland.


 14. Wij vragen een ISBN aan en registreren uw boek bij CB (voorheen Centraal Boekhuis), zodat het boek voor iedere boekhandel in Nederland en Vlaanderen bestelbaar is. Blijven bestellingen echter meerdere jaren uit, dan zal verkoop via dit kanaal slechts worden voortgezet tegen een jaarlijkse administratieve vergoeding. Uw boek zal altijd bestelbaar zijn in onze eigen webwinkel.


 15. Wij verzorgen de promotie en publiciteit voor uw boek. Wij brengen uw boek o.a. via een persbericht en boekaankondiging onder de aandacht bij relevante media (print, radio, tv en online) en relevante doelgroepen, sturen op verzoek recensie-exemplaren en bieden professionele ondersteuning bij presentaties, lezingen en interviews.


 16. Wij verzorgen de uitvoering van bestellingen van uw boeken. U hebt als auteur dagelijks inzage in de status van de bestellingen in onze webwinkel en ontvangt 15% royalty’s per verkocht boek. Dat is een hoger percentage dan bij een reguliere uitgever.

Veelgestelde vragen over het uitgeven van een manuscript

Welke beoordelingscriteria hanteert Gopher voor het uitgeven van een manuscript?
Wij lezen uw manuscript zorgvuldig door en kijken naar taal, stijl, spanning, karakterontwikkeling, originaliteit, uitwerking, diepgang, vorm, enzovoorts. Per soort boek kijken we naar voor dat genre geldende karakteristieken. Zo zullen we een reisverhaal meer beoordelen op originaliteit en poëzie op zeggingskracht. Voor een levensverhaal geldt authenticiteit en bij een roman komt bijvoorbeeld karakterontwikkeling van de personages aan de orde. Als wij uw manuscript hebben gelezen, geven wij desgewenst een toelichting op onze beoordeling. Wij laten ons in tegenstelling tot traditionele uitgevers niet leiden door de vraag hoe hoog de verkochte oplage voor een titel zal zijn, of hoe groot de doelgroep voor uw boek is. Gopher is een uitgever van boeken waarvan de oplage al kan beginnen bij 1 exemplaar. Er zijn drie categorieën boeken die door ons niet worden uitgegeven: porno, racisme en fascisme. Gopher werkt niet mee aan publicatie en promotie van dergelijke boeken.
Zijn er na een eventuele afkeuring nog andere mogelijkheden om mijn manuscript uit te geven?
Ja, er zijn twee mogelijkheden. Wij streven ernaar, het beste uit uw boek en uit u als schrijver te halen. Daarom zullen wij u suggesties doen om het eigenlijke verhaal dat u wilt schrijven op papier te krijgen zoals u het hebt bedoeld, zonder onnodige zijsporen. Met onze aanwijzingen en eventueel met redactie van onze kant slaagt u er mogelijk in, het niveau van een Gopher-uitgave te bereiken. Een andere mogelijkheid is, dat uw boek kwalificeert voor uitgave onder ons merk Mijneigenboek.nl. In dit geval maakt u gebruik van onze faciliteiten om het boek in eigen beheer uit te geven. Meer informatie hierover vindt u op www.mijneigenboek.nl.
Hoeveel tijd kost het om een boek bij Gopher uit te geven nadat het manuscript is goedgekeurd?
Dat hangt in de eerste plaats af van het werk dat ervoor moet worden verricht: scannen van foto's, digitaliseren, redigeren, corrigeren. Verder is het belangrijk om af te spreken, op welke datum een boek gepresenteerd moet worden. Gebruikelijk is een periode tussen de drie en de zes maanden. Sommige schrijvers doen er een paar dagen over om de proeven te corrigeren. Anderen nemen er soms wel een maand voor. Dat is uiteraard allemaal van invloed op de datum waarop het boek klaar is. Daarom is het van belang om over deze zaken in een vroeg stadium afspraken te maken.
Wat zijn de aanloopkosten?
De aanloopkosten bedragen € 1595 inclusief BTW. De aanloopkosten kunnen hoger uitvallen, als er bijvoorbeeld veel foto’s of illustraties in het boek staan, die gescand en/of bewerkt moeten worden. Ook als er flink wat redactie op een boek gepleegd moet worden of als de tekst door ons gedigitaliseerd moet worden, kan het aanloopbedrag hoger uitvallen. De kosten kunnen ook lager zijn als de auteur zijn boek volledig opgemaakt en voorzien van een omslag aanlevert conform instructie van Gopher.
Wat zijn de mogelijkheden voor het vormgeven van een boek?
Gopher werkt met professionele vormgevers, die het vormgeven van uw boek vakkundig ter hand zullen nemen. Maar u kunt zelf ook suggesties voor het ontwerp aanreiken. Mits die passen in onze huisstijl, zullen wij daar rekening mee houden.
Hoe moet een manuscript worden aangeleverd?
Een manuscript in definitieve vorm, en waar dus een boek van gemaakt gaat worden, kan per post, e-mail of op een usb-stick aan Gopher verzonden worden. Het is heel belangrijk, dat het manuscript als één bestand wordt aangeleverd en niet als allemaal losse bestandjes.

Als u een boek hebt met afbeeldingen, dienen die apart te worden bijgeleverd, in de volgorde waarin ze in het boek komen te staan en met een resolutie van tenminste 300 dpi. Op de plaats waar de illustraties moeten komen, moet dat in de tekst duidelijk aangegeven staan. Ook moet er een uitdraai bijgeleverd worden, waarop we precies kunnen zien, wat waar komt.

Voordat wij met de opmaak beginnen, moet helemaal duidelijk zijn, hoe u en wij het willen hebben. Pas als we het daar helemaal over eens zijn, kunnen we met de opmaak beginnen.
Wat wordt er gedaan aan publiciteit?
Als uw boek eenmaal verschenen is, brengen wij het bij gerichte doelgroepen onder de aandacht. Zo zoeken we voor reisboeken natuurlijk naar reissites, gaan we voor misdaadromans naar ‘criminele’ communities en halen we voor kookboeken de belangstellenden uit de culinaire wereld. Wij proberen daar, samen met u, het maximale aan interesse uit te halen.
Hoe krijg ik inzage in het aantal verkochte boeken?
Als schrijver krijgt u bij ons geautoriseerde toegang tot een privé auteursmenu, waar u dagelijks kunt volgen hoeveel boeken er van u in de winkel van Gopher zijn besteld.
Kan ik bij Gopher een boek heruitgeven?
Ja dat kan, mits u in het bezit bent van de rechten. Als de originele tekst niet als computerbestand beschikbaar is, kan Gopher voor digitalisering zorgen. Daarvoor hebben wij 1 exemplaar nodig, dat we uit elkaar mogen halen om het te scannen. Als het boek in zijn oorspronkelijke staat wordt uitgegeven, zijn daar in beginsel bescheiden kosten aan verbonden. Wilt u correcties aanbrengen, dan kan dat ook, maar dan kunnen de productiekosten aanmerkelijk hoger uitvallen.

Het Euro Evangelie - deel II

door Jort Kelder, Arno Wellens [* NIEUW *, Maatschappij en politiek]

Dit pamflet is gepresenteerd tijdens een debatavond over ons economisch stelsel op donderdag 30 maart 2017, georganiseerd door Follow the Money. Sprekers waren o.a. auteurs Arno Wellens en Jort... meer...

Laat je pensioen niet aan een ander over

door Martin Koekkoek [Educatie, Maatschappij en politiek]

Erik van Houwelingen, bestuurslid bedrijfstakpensioenfonds ABP en partner pensioenadviesbureau Montae over deze uitgave: 'Martin levert met zijn boek een goede bijdrage om pensioen te verwoorden in... meer...

Fatale economie... en de weg eruit

door Foppe van Dijk [Maatschappij en politiek, Wetenschap]

Het boek van Foppe van Dijk is nog steeds - bijna beangstigend - actueel. De talloze negatieve effecten van ongebreidelde en eenzijdige economische groei vragen om een andere aanpak. Wereldwijd moet... meer...