Wij maken gebruik van cookies om de diensten en functies op onze website aan te kunnen bieden en om de gebruikerservaring te kunnen verbeteren. Begrepen Privacy Statement

Veelgestelde vragen over het uitgeven van een manuscript

Welke beoordelingscriteria hanteert Gopher voor het uitgeven van een manuscript?
Wij lezen uw manuscript zorgvuldig door en kijken naar taal, stijl, spanning, karakterontwikkeling, originaliteit, uitwerking, diepgang, vorm, enzovoorts. Per soort boek kijken we naar de voor dat genre geldende karakteristieken. Zo zullen we een reisverhaal meer beoordelen op originaliteit en poëzie op zeggingskracht. Voor een levensverhaal geldt authenticiteit en bij een roman komt bijvoorbeeld karakterontwikkeling van de personages aan de orde. Als wij uw manuscript hebben gelezen, geven wij desgewenst een toelichting op onze beoordeling. Wij laten ons in tegenstelling tot traditionele uitgevers niet leiden door de vraag hoe hoog de verkochte oplage voor een titel zal zijn, of hoe groot de doelgroep voor uw boek is. Gopher is een uitgever van boeken waarvan de oplage al kan beginnen bij 1 exemplaar. Er zijn drie categorieën boeken die door ons niet worden uitgegeven: porno, racisme en fascisme. Gopher werkt niet mee aan publicatie en promotie van dergelijke boeken.
Zijn er na een eventuele afkeuring nog andere mogelijkheden om mijn manuscript uit te geven?
Ja, er zijn twee mogelijkheden. Wij streven ernaar, het beste uit uw boek en uit u als schrijver te halen. Daarom zullen wij u suggesties doen om het eigenlijke verhaal dat u wilt schrijven op papier te krijgen zoals u het hebt bedoeld, zonder onnodige zijsporen. Met onze aanwijzingen en eventueel met redactie van onze kant slaagt u er mogelijk in, het niveau van een Gopher-uitgave te bereiken. Een andere mogelijkheid is, dat uw boek kwalificeert voor uitgave onder ons merk Mijneigenboek.nl. In dit geval maakt u gebruik van onze faciliteiten om het boek in eigen beheer uit te geven. Meer informatie hierover vindt u op Mijneigenboek.nl.
Hoeveel tijd kost het om een boek bij Gopher uit te geven nadat het manuscript is goedgekeurd?
Dat hangt in de eerste plaats af van het werk dat ervoor moet worden verricht: scannen van foto's, digitaliseren, redigeren, corrigeren. Verder is het belangrijk om af te spreken, op welke datum een boek gepresenteerd moet worden. Gebruikelijk is een periode tussen de drie en de zes maanden. Sommige schrijvers doen er een paar dagen over om de proeven te corrigeren. Anderen nemen er soms wel een maand voor. Dat is uiteraard allemaal van invloed op de datum waarop het boek klaar is. Daarom is het van belang om over deze zaken in een vroeg stadium afspraken te maken.
Wat zijn de aanloopkosten?
De aanloopkosten bedragen €1995,- inclusief BTW. Poëzie kan goedkoper (€1350,- omdat redactie minder duur is). De aanloopkosten kunnen hoger uitvallen, als er bijvoorbeeld veel foto’s of illustraties in het boek staan, die gescand en/of bewerkt moeten worden. Ook als er flink wat redactie op een boek gepleegd moet worden of als de tekst door ons gedigitaliseerd moet worden, kan het aanloopbedrag hoger uitvallen. De kosten kunnen ook lager zijn als de auteur zijn boek volledig opgemaakt en voorzien van een omslag aanlevert conform instructies van Gopher.
Wat zijn de mogelijkheden voor het vormgeven van een boek?
Gopher werkt met professionele vormgevers, die het vormgeven van uw boek vakkundig ter hand zullen nemen. Maar u kunt zelf ook suggesties voor het ontwerp aanreiken. Mits die passen in onze huisstijl, zullen wij daar rekening mee houden.
Hoe moet een manuscript worden aangeleverd?
Een manuscript in definitieve vorm, en waar dus een boek van gemaakt gaat worden, kan per e-mail of op een usb-stick aan Gopher verzonden worden. Het is heel belangrijk, dat het manuscript als één bestand wordt aangeleverd en niet in meerdere losse bestanden.

Als u een boek hebt met afbeeldingen, dienen die apart te worden bijgeleverd, in de volgorde waarin ze in het boek komen te staan en met een resolutie van tenminste 300 dpi. Op de plaats waar de illustraties moeten komen, moet dat in de tekst duidelijk aangegeven staan. Ook moet er een uitdraai bijgeleverd worden, waarop we precies kunnen zien, wat waar komt.

Voordat wij met de opmaak beginnen, moet helemaal duidelijk zijn, hoe u en hoe wij het willen hebben. Pas als we het daar helemaal over eens zijn, kunnen we met de opmaak beginnen.
Wat wordt er gedaan aan publiciteit?
Als uw boek eenmaal verschenen is, brengen wij het bij gerichte doelgroepen onder de aandacht. Zo zoeken we voor reisboeken vanzelfsprekend naar reissites, gaan we voor misdaadromans naar ‘criminele’ communities en benaderen we voor kookboeken de belangstellenden uit de culinaire wereld. Wij proberen daar, samen met u, het maximale aan interesse uit te halen.
Hoe krijg ik inzage in het aantal verkochte boeken?
Als schrijver krijgt u bij ons geautoriseerde toegang tot een privé auteursmenu, waar u dagelijks kunt volgen hoeveel boeken er van u in de winkel van Gopher zijn besteld.
Kan ik bij Gopher een boek heruitgeven?
Ja dat kan, mits u in het bezit bent van de rechten. Als de originele tekst niet als computerbestand beschikbaar is, kan Gopher voor digitalisering zorgen. Daarvoor hebben wij 1 exemplaar nodig, dat we uit elkaar mogen halen om het te scannen. Als het boek in zijn oorspronkelijke staat wordt uitgegeven, zijn daar in beginsel bescheiden kosten aan verbonden. Wilt u correcties aanbrengen, dan kan dat ook, maar dan kunnen de productiekosten aanmerkelijk hoger uitvallen.