CategorieŽn

Winkelwagen

Snel zoeken

U kunt zoeken op titel, ISBN, naam van de auteur of een combinatie hiervan

Login

NHTV

Rangschikken op:

NHTV: Model van een Academische Hogeschool

door J. Bouwer PhD , J.G. Uijterwijk MEd [NHTV]

In deel 1 komt het overheidsbeleid aan de orde inzake het hoger onderwijs in de afgelopen vijfentwintig jaar. Het beschrijft hoe NHTV Breda met behoud van de eigen koers daarop heeft ingespeeld en hoe het zijn eigen profilering en positionering binnen het totale onderwijsveld steeds vorm en inhoud...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Model van een Academische hogeschool (e-book voor tablets)

door J. Bouwer PhD , J.G. Uijterwijk MEd [NHTV]

Dit e-book is alleen geschikt voor gebruik op de iPad en op Android tablets. U kunt het lezen met de gratis te downloaden Tablisto App*.

In deel 1 komt het overheidsbeleid aan de orde inzake het hoger onderwijs in de afgelopen vijfentwintig jaar. Het beschrijft hoe NHTV Breda met behoud...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Playability and player experience

door Licia Calvi, Koos C.M. Nuijten, Hans Bouwknegt [Educatie, NHTV, Wetenschap]

Proceedings of the Fun and Games 2010 Workshop

The development of systems for establishing playability and player experience, as well as implementing suchmeasures earlier in the game design cycle can be expected to optimize the game development process as well as the final game...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Voices in Tourism Development

door Vincent Platenkamp, Rami Isaac, Ariane Portegies [Educatie, NHTV, Wetenschap]

The Center for Cross Cultural Understanding (CCCU) takes the opportunity in this publication to present its philosophies and its research agenda. The conference 'Voices in Tourism Development - Creating Spaces for Tacit Knowledge and Innovation' was held at the NHTV Breda University of Applied...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Education, Research and the art of creative thinking

door Paul Delnooz [Educatie, NHTV, Wetenschap]

Education contributes only little to the creative and academic skills of students. P.V.A. Delnooz PhD developed an alternative: Creative Action Methodology. With this method students are trained to think in an academic way, to develop innovative solutions for practical problems and test these...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Systemic Constellations Work in Organizations

door Joseph Roevens [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Expertise Series No. 4

How come certain organizational problems never seem to be solved? We've trained. We've re-engineered. We've coached. We've spent lots of money on advice, and still our same old problems recur. So what can we do now? Systemic Constellations Work, and the...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Het talent van Brabant

door Theo Hutten [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Expertise Series 7
De rol van diverse actoren in talentontwikkeling binnen de sport

Talentontwikkeling geniet in toenemende mate een grote belangstelling, omdat het de basis vormt voor de topsportambities van overheden en NOC*NSF en haar aangesloten leden.

Lees meer Direct bestellen

NHTV: Reizen op grote voet in 2005

door Paul Peeters [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Expertise Series deel 6

De milieubelasting van vakanties van Nederlanders Een pilot-project in samenwerking met NBTC-NIPO In samenwerking met NRIT Onderzoek en NBTC-NIPO Research publiceert het Centre for Sustainable Tourism & Transport van NHTV internationaal hoger onderwijs Breda...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Understanding the Behaviour of Cultural Tourists

door Rami Isaac [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Expertise Series No. 5

Understanding the Behaviour of Cultural Tourists
Towards a Classification of Dutch Cultural Tourists

There is an increasing recognition of the importance of culture and heritage for tourist motivation,behaviour and experiences. Estimates vary...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Onderwijs, onderzoek en de kunst van het creatieve denken

door Paul Delnooz [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Expertise Series No. 2

Het huidige onderwijs draagt te weinig bij aan het creatieve vermogen van studenten
(en dus de maatschappij). Paul Delnooz ontwikkelde een alternatief: Creatieve Actie Methodologie.
In deze onderwijskundige aanpak staat centraal "het creatief leren...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Kusttoerisme: een tour d'horizon

door Martijn Smeenge, MSc. [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Expertise Series No. 1

Een inventarisatie van het domein kusttoerisme Naar aanleiding van de rijksnota "Pieken in de Delta; Gebiedsgerichte Economische Perspectieven" (Ministerie van Economische Zaken, 2004) beoogt dit onderzoeksrapport vanuit een mondiaal en zo breed mogelijk...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Managing visitors, helping the frail to prevail

door Frans Schouten [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Academic Studies No. 1

The ever-increasing number of tourists and in it's wake the search of the tourism industry for new destinations leads to an increasing pressure on the available tourism resources. In particular the pressure of the tourism demand threatens the natural and the...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Bindingen, belevingen en verleidingen

door Dr. Elke Ennen [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Academic Studies No. 3

Bezoekersstromen kunnen vanuit verschillende gezichtspunten worden onderzocht. Vanuit een economisch oogpunt kan worden geconcludeerd dat effecten van massale bezoekersstromen gewenst dan wel ongewenst zijn. Vanuit sociologisch oogpunt kan worden afgevraagd...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Contexts in tourism and leisure studies

door Vincent Platenkamp [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Academic Studies No. 5

Vanuit verschillende, elkaar beÔnvloedende netwerken van over de hele wereld zijn culturen continu in beweging. Twee kenmerken springen hierbij in ieder geval in het oog. Ten eerste blijft in die beweging veel kennis verborgen in de contexten waarin mensen...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Tourism and Climate Change Mitigation

door Paul Peeters [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Academic Studies No. 6

There is now broad scientific consensus that tourism accounts for a significant and increasing contribution to climate change. Mitigation strategies are thus of increasing importance to address emissions from this sector. This chapter outlines some of the...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Dilemmaís in bezoekersstromenland

door Dr. Elke Ennen [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Academic Essays No. 1

De groeiende aandacht voor bezoekersattracties wordt ingegeven door een groot aantal (inter)nationale trends en ontwikkelingen binnen het domein van Visitor Management. In dit essay wordt met het beschrijven van een aantal dilemma's getracht de complexiteit van...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Het globale en het lokale

door Vincent Platenkamp [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Academic Essays No. 2

In deze lectorale rede worden uitgangspunten en plannen uiteengezet van het lectoraat Cross-cultural Management van NHTV Breda. Het lectoraat verzet zich tegen elke vorm van simplisme in de complexe arena van crossculturele ontmoetingen in een globaliserende...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: The Global and the local

door Vincent Platenkamp [Educatie, NHTV, Wetenschap]

NHTV Expertise Series No. 3

Thinking inclusively about cultures in Breda and the rest of the world
In this Associate Professorship speech, the guiding principles and plans will be explained about the Associate Professorship Cross-Cultural Understanding at NHTV International Higher...


Lees meer Direct bestellen

NHTV: Customer Relationship Management in Hospitality

door Olaf Hermans, Dr. Dan Mount [Educatie, NHTV, Wetenschap]

Customer Relationship Management in Hospitality Theoretical Introduction & Guidelines for applying the CRM-7-18 model.

In good times hospitality organizations embrace Customer Relationship Management to create excess value and to differentiate themselves from their competitors. In bad...


Lees meer Direct bestellen

Het Euro Evangelie - deel II

door Jort Kelder, Arno Wellens [* NIEUW *, Maatschappij en politiek]

Dit pamflet is gepresenteerd tijdens een debatavond over ons economisch stelsel op donderdag 30 maart 2017, georganiseerd door Follow the Money. Sprekers waren o.a. auteurs Arno Wellens en Jort... meer...

Laat je pensioen niet aan een ander over

door Martin Koekkoek [Educatie, Maatschappij en politiek]

Erik van Houwelingen, bestuurslid bedrijfstakpensioenfonds ABP en partner pensioenadviesbureau Montae over deze uitgave: 'Martin levert met zijn boek een goede bijdrage om pensioen te verwoorden in... meer...

Fatale economie... en de weg eruit

door Foppe van Dijk [Maatschappij en politiek, Wetenschap]

Het boek van Foppe van Dijk is nog steeds - bijna beangstigend - actueel. De talloze negatieve effecten van ongebreidelde en eenzijdige economische groei vragen om een andere aanpak. Wereldwijd moet... meer...